|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проект "Минало, настояще и бъдеще в едно"

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ В ЕДНО“

 

В изпълнение на проект „Минало, настояще и бъдеще в едно“ по Програма Европа 2017, по който район „Нови Искър“ е партньор на „Национално сдружение Наука“ се проведе анкетно проучване, с цел събиране на обществено мнение на жителите на район „Нови Искър“, относно състоянието и предназначението на общинска сграда „Старата  баня“.

В периода 07 – 31 юли 2017г. бе дадена възможност на всички заинтересовани жители от района да изразят своето мнение, като попълнят анкетна карта.

На 01.08.2017 г. от 18:30 часа в Ритуалната зала на районната администрация се отвориха всички разпространени урни и се предадоха попълнените анкетни карти, предоставени за разпространение в четири детски градини (ДГ 121, ДГ 102 „Кременица“, ДГ 114 „Светулка“ и ДГ 157 „Детска стряха“).

След проведеното преброяване се установи, че  971 граждани са изразили своята позиция, като обобщените резултати от получените анкетни карти може да видите тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА