Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“ ще проведе открита приемна с жителите на кв. Гниляне

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На 10.08.2017г. (четвъртък), от 17.00ч. Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“ ще проведе открита приемна с жителите на кв. Гниляне, гр. Нови Искър.

 

Място: площад на центъра при читалището

 

При лоши метеорологични условия приемната ще се проведе в салона на читалището.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА