|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проект "Минало, настояще и бъдеще в едно"

Обява по проект "Минало, настояще и бъдеще"

 

О Б Я В А

 

Национално сдружение „Наука“ и Столична община – район „Нови Искър“ кани всички заинтересовани лица / физически и юридически/  да представят идейни концепции за визуализация за обновяване и облагородяване на общинска сграда „Старата баня“ и превръщането ѝ в център за творчество, изкуство и култура /екстериорно и интериорно и разпределение на помещенията при запазване на съществуващата  сграда/.

 

Целта е да създадем условия за достъп до нови възможности за творческа среда в район „Нови Искър“ и устойчиво развитие на гражданското общество. Това ще бъде пространство, където всеки гражданин – независимо от неговия пол, възраст, етнически произход или социален статус ще има достъп до разнообразни културни продукти и услуги и същевременно ще има възможност да развива потенциала си чрез активно участие в творчески дейности.

 

Срокове:

 

21 август 2017

Обявяване

21 септември 2017, 17:00

Краен срок за предаване на проекти

25 – 29 септември 2017

Работа на комисията . Обявяване на победител

 

 Приложения:

1.Обява2. Задание3. Заявление4. Декларация5. Технически паспорт - ОБЩИНСКА СГРАДА - БАНЯ6. ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНСТРУКТИВНОТО ОБСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СТРОЕЖ: ОБЩИНСКА СГРАДА - БАНЯ 7. Акт за общинска собственост8. Скица от АГКК9. Копие извадка от действаш ПУП


Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА