|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проект "Минало, настояще и бъдеще в едно"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Национално сдружение „Наука“ и Столична община – район „Нови Искър“ уведомяват всички заинтересовани лица, че срока за представят идейни концепции за визуализация за обновяване и облагородяване на общинска сграда „Старата баня“ и превръщането ѝ в център за творчество, изкуство и култура / екстериорно и интериорно и разпределение на помещенията при запазване на съществуващата  сграда/ се удължава до 29.09.2017г.  до 17:00 часа.
Срокове:

21 август 2017

Обявяване

21 септември 2017, 17:00ч.

Краен срок за предаване на проекти

29 септември 2017, 17:00ч.

Удължаване на срока

02 – 06 октомври 2017

Работа на комисията . Обявяване на победител

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА