|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проект "Минало, настояще и бъдеще в едно"

Срок за участие в конкурс за изработване на идейнa концепция за визуализация за обновяване и облагородяване на общинска сграда „Старата баня“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Национално сдружение „Наука“ и Столична община – район „Нови Искър“ уведомяват всички заинтересовани лица, че срока за участие в конкурс за изработване на идейнa концепция за визуализация за обновяване и облагородяване на общинска сграда „Старата баня“ в кв. „Кумарица“, гр. Нови Искър и превръщането ѝ в център за творчество, изкуство и култура /екстериорно и интериорно и разпределение на помещенията при запазване на съществуващата  сграда/ се удължава до 29.09.2017г.  до 17:00 часа.

Постъпилите  предложения ще бъдат разгледани от  оценителната  комисия  в периода от  02.10.2017г. до 06.10.2017г.

Конкурсните условия остават непроменени.

 

Депозирането на документите може да бъде  лично, по пощата или с куриер на адрес:

Столична община - район „Нови Искър“ ,

 ул „Искърско дефиле“ № 123,

Нови Искър 1281

/Идейните концепции се предават в деловодството на СО – район „Нови Искър“. На проектите се написва само входящият номер от регистрацията за участие/.

 

Обявата и прилежащите към нея образци се изтеглят от сайта на  СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg

 

За въпроси и контакт:

ns_nauka@ abv.bg;  info@novi-iskar.bg или на посочените телефони всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00ч.

Лица за контакти:

Ралица Желязкова –0888696876 – ръководител на проекта – НС „Наука“

Веселка Петкова – 02/991 64 36 – координатор – район „Нови Искър“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА