Съобщение за предстояща среща

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 11.10.2017г. (сряда), от 18.30ч. Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“, Таня Георгиева – общински съветник и Валентин Павлов – кмет на с. Негован ще проведат открита приемна с жителите на с. Негован.

Място: салон на Народно читалище „Култура - 1927“ с.Негован

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА