Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за СЕКРЕТАР към СО - Район "Нови Искър"

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за СЕКРЕТАР към СО - Район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА