ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНО СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В С. ПОДГУМЕР

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за  подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно
извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите
мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с планирано спиране на електрозахранването в район "Нови Искър" с. Подгумер, на 24.10.2017 г. - вторник от 09:30 ч. - до 15:30 ч.
- с. Подгумер: Местн. Враняк, Местност Изливо, ПИ 570115531, Стара планина/Л. Панчев/, Стопански двор

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА