|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, участвали в конкурс за заемане да длъжността - секретар при СО - Район "Нови Искър"

 

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, участвали в конкурс за заемане да длъжността - секретар при СО -  Район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА