ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА