|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Пилотен проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

Обява за предстояща информационна среща

 

О Б Я В А

 

На 15.12.2017г. от 10:00 до 12:00 часа в ритуалната зала на район „Нови Искър“ на ул. „Искърско дефиле“ № 123, гр. Нови Искър ще се проведе информационна среща  по Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на район „Нови Искър“ – Столична община.

За повече информация: тел. 0884 359 335 инж. Зорница Станчева

 

Обявата да бъде предоставена и на кметствата в района.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА