Преименуване на общинска служба по земеделие "Нови Искър" в общинска служба по земеделие "Северна"

 

Считано от 02.04.2018 г. /понеделник/ се преименува общинската служба по земеделие "Нови Искър" в общинска служба по земеделие "Северна", с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, ет.1.
Промяната е във връзка със създадена нова организация на работа на общинските служби по земеделие в структурата на Областна дирекция "Земеделие" София град.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА