На 08 и 09 МАЙ 2018 г. на територията на район „Нови Искър“ предстои обработка на зелените площи срещу кърлежи и гризачи

 

Две са определените дати, на които ще бъдат обработвани зелените площи срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Нови Искър”.

Дейностите ще се контролират от експертите-специалисти в тази област от Столичната регионална здравна инспекция, както и от служители на Столична община и Столичен инспекторат. Обработките се извършват с биоцидни препарати – разрешени за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение от Министерство на здравеопазването. Карантинния период е от 12 до 24 часа. Обработката ще започне в 09.00 ч. при съпътстващи благоприятни атмосферни условия.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА