График за за зареждане на електронни карти за пътуване в градския транспорт в крайградските райони на Столична община

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

Г Р А Ф И К

м. АВГУСТ 2018 г.

за зареждане на електронни карти за пътуване в градския транспорт в крайградските райони на Столична община от мобилен екип на Център за градска мобилност

 

  1. На 28.08.2018 г. /вторник/ с. Световрачене от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Клуб на пенсионерите и инвалидите,  с. Световрачене, ул. „Софийска“ №25.
  2. На 31.08.2018 г. /петък/ кв. Курило от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Пенсионерски клуб – центъра кв. Курило, ул. „Искърско дефиле“ №259.
  3. На 31.08.2018 г. /петък/ с. Мировяне е от 13:00 часа до 15:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в сградата на кметство Мировяне, ул. „Любимец“ №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил графика след съгласуване с ЦГМ:

Б. Георгиева

30.07.2018 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА