Срещи на Общественият посредник на територията на СО с жители на р-н "Нови Искър"

 

Уважаеми жители на район „Нови Искър“,

Общественият посредник на територията на Столична община ЛИЛИЯ ХРИСТОВА
ще приема жители на район „Нови Искър“ по предварително планиран график за всяко населено място. Приемните ще се осъществяват без предварително записване.

График:

- 25 септември 2018 г., вторник, град Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ 123, от 11,30 до 13,30 ч.
- На 17 септември 2018 г., понеделник, Кметството в с. Балша, ул. „Васил Левски“ № 1. от 10,00 до 11,00 ч.
- 19 септември 2018 г., сряда, село Войнеговци, Кметството на с. Войнеговци, ул. „Спортист“ 14 от 11.30 до 12.30 часа
- 17 септември 2018 г., понеделник, село Доброславци, Кметството на село Доброславци, пл. „Мегдана“ 2а от 11.30 до 12.20 часа
- 18 септември 2018 г., вторник, село Житен, Кметството на село Житен, ул. „Житница“ 24 от 10.00 до 11.00 часа
- 21 септември 2018 г., петък, село Кубратово, Кметството на село Кубратово, пл. „Куманица“ от 11.30 до 12.30 часа
- 25 септември 2018 г., вторник, село Кътина, Кметството на село Кътина, ул. „Сливница“ 27 от 10.00 до 11.00 часа
- 20 септември 2018 г., четвъртък, село Локорско, Кметството на с. Локорско, ул. „Евлоги Тодоров“ 19 от 10.00 до 11.00 часа
- 18 септември 2018 г., вторник, село Мировяне, Кметството на с. Мировяне, ул. „Любимец“ 1 от 11.30 до 12.30 часа
- 21 септември 2018 г., петък, село Негован, Кметстовото на село Негован, ул. „Васил Левски“ 35 от 09.30 до 10.30 часа
- 19 септември 2018 г., сряда, село Подгумер, Кметството на с. Подгумер, ул. „Стара планина“ 23 от 10.00 до 11.00 часа
- 21 септември 2018 г., петък, село Световрачене, Кметството на с. Световрачене, ул. „Софийска“ 26 от 10.30 до 11.30 часа
- 20 септември 2018 г., четвъртък, село Чепинци, Кметството на с. Чепинци, пл. „Симеон Овчаров“ от 11.30 до 12.30 часа

---------------------

Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник за организацията и дейността, приет от Столичния общински съвет. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.
Граждани и организации могат да се обръщат към обществения посредник с жалби при:
° нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;
° неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
° предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
° прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

--------------------------
За допълнителна информация
можете да се свържете с Приемната:
Телефони: 02/987 34 49, 02/987 13 41; факс 02/986 27 85 www.sofiaombudsman.bg e-mail: ombudsman@sofia.bg

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА