Инвестиционно намерение "ПУП- План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21662.4842.17, м. "Локвата", с. Доброславци, за изграждане на еднофамилни жилищни сгради"

 

Инвестиционно намерение "ПУП- План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21662.4842.17, м. "Локвата", с. Доброславци, за изграждане на еднофамилни жилищни сгради" - пълният текст на този документ може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА