Инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз в ПИ с ИС 00357.5060.761, кв.273, кв. Славовци, гр. Нови Искър

 

Пълният текст на Инвестиционното намерение може да се прочете - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА