Инвестиционно намерение за построяване на еднофамилна жилищна сграда сглобяем тип от термо панаели в ПИ с ИД 40436.5396.33, м. "Падината", с. Кубратово

 

Пълният текст на инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА