График за зареждане на електронни карти за градски транспорт за м. октомври

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

Г Р А Ф И К

м. ОКТОМВРИ 2018 г.

за зареждане на електронни карти за пътуване в градския транспорт в крайградските райони на Столична община от мобилен екип на Център за градска мобилност

 

1. На 26.10.2018 г. / петък / кв. Курило от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Пенсионерски клуб – центъра кв. Курило, ул. Искърско дефиле №259.

2. На 26.10.2018 г. / петък / с. Мировяне е от 13:00 часа до 15:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в сградата на кметство Мировяне, ул. Любимец №1.

 

3. На 30.10.2018 г. / вторник / с. Световрачене от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Клуб на пенсионерите и инвалидите, с. Световрачене, ул. Софийска №25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил графика след съгласуване с ЦГМ:

Б. Георгиева

11.10.2018 г

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА