Инвестиционно намерение "ПУП - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21662.4827.2"

 

Пълният текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА