Инвестиционно намерение "ПУП - План за застрояване за изграждане на складза промишлени стоки и офис", ПИ с ид40436.5395.3, местност "Кумаришки път", с Кубратово, район "Нови Искър"

 

Целият текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА