Инвестиционно немерение "ПУП - ПРЗ в териториален обхват на ПИ с ИД 57011.5534.4, с. Подгумер, район "Нови Искър" - СО, за образуване на нов УПИ II-4 - "за жилищно строителство", кв. 34а"

 

Пълният текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА