Заповед № РНИ18-РД09-282/24.10.2018 г. на кмета на р-н "Нови Искър" относно назначена районна постоянно действаща комисия за работа през зимен сезон 2018/2019 г. на територията на р-н "Нови Искър"

 

Заповед № РНИ18-РД09-282/24.10.2018 г. може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА