Инвестиционно намерение за промяна предназначението на земеделски имот 02511.4603.37 с площ 1,881дка по плана на с. Балша, м. "Язовина" с цел изграждане на еднофамилна къща за лично ползване

 

Пълният текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА