Инвестиционно намерение за извършване на дейности по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук, с местоположение гр. Нови Искър, ул. "Работническа N1, УПИ III-1, пл. номер 153, кв. 110 по плана на гр. Нови Искър

 

Пълният текс на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА