Актуално работно време на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), в периода 02.01.2019 г. – 31.01.2019 г.

 

На основание Заповед № РД-13-301/17.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), ще бъде извършена инвентаризация в териториалните звена на АГКК, а именно в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), в периода 02.01.2019 г. – 31.01.2019 г. 1. По време на инвентаризацията Гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване; 2. от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г. включително - няма да се приемат заявления за услуги на граждани в приемните на АГКК; 3. приемането на заявления по електронен път, чрез КАИС портал, ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване. В тази връзка началниците на СГКК ще създадат необходимата организация за обезпечаване непрекъсната работа на служителите от поверените им служби от 9.00 до 17.30 часа, с оглед възможността за получаване на документи (скици, схеми, скици-проекти и удостоверения) от граждани, ведомства и юридически лица, по заявени и изпълнени услуги.

Копие от Заповедта може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА