Предстоящо спиране на тока

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

София град

Община Банкя  

На 11.02.2019   /09:00 - 13:15  / -  Банкя, Общ. Столична:   Авлига, Кочо Честименски, Перуника/Х Конгрес На БКП/, Райна Княгиня, София, Ул. София, УПИ XXVIII-539, Кв.43

На 12.02.2019   /08:45 - 16:30  /   На 13.02.2019   /08:45 - 16:30  / -  Банкя, Общ. Столична:   Махала Клисурска

На 11.02.2019   /11:00 - 16:15  / -  Банкя, Общ. Столична:   УПИ I-3008  М.Бели Брег

На 12.02.2019   /08:45 - 16:30  /   На 13.02.2019   /08:45 - 16:30  / -  Златуша:   Вилна Зона Витошица

На 12.02.2019   /08:45 - 16:30  /   На 13.02.2019   /08:45 - 16:30  / -  Клисура, Общ. Столична:   2-ра, 4-та, 5-та, 7-ма, 8-ма, XXXVI-499 Ul=25, Балканска, М.Загряна, Махала Витковица, Махала Радово, Махала Щетница, Радова Махала, Старо Село

На 12.02.2019   /08:45 - 16:30  /   На 13.02.2019   /08:45 - 16:30  / -  Мала Раковица:   54.277, Местност Витошица

На 11.02.2019   /09:00 - 13:15  / -  София:   София, Хан Аспарух

Община Витоша  

На 11.02.2019   /09:30 - 10:00  ; 14:30 - 16:15  / -  София:   1-Ва/Студентска/, 201-Ва, 201-Ва/Драгалевци/, 201а/Драгалевци/, 203-та/Драгалевци/, 209-та/457/, 209-та/Драгалевци/, 211-та/Драгалевци/, 212-та/Драгалевци/, 732-ра/Витоша/, Боянска /Драгалевци/, Гробарска, Драгалевци, Околовръстен Път, Плиска/Д-Р Петър Вичев/, Подграмада, Ул.Нейчо Попов-Ул.Н.Коканова

На 11.02.2019   /09:30 - 16:00  / -  София:   732-ра/Витоша/, Гробарска, Подграмада

На 12.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Александър Пушкин, Байкал, Велики Прелом, Карамфил, Михаил Панталеев

На 13.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Александър Пушкин, Велики Прелом, Георги Рилски, Карамфил, Михаил Панталеев, УПИ ХХІІІ-638 Кв 31

На 11.02.2019   /09:00 - 16:30  /   На 14.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Александър Пушкин, Велики Прелом, Карамфил, Михаил Панталеев

На 15.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Александър Пушкин, Велики Прелом, Карамфил, Михаил Панталеев, Ул.Матей Пребраженски

На 11.02.2019   /09:00 - 16:15  / -  София:   Боянец, Боянска Река, Витоша, Десислава, Иваница Данчев, Казаните, Карамфил, Марини Круши, Пантелей Николов/624/

На 12.02.2019   /09:00 - 16:15  /   На 13.02.2019   /09:00 - 16:15  /   На 14.02.2019   /09:00 - 16:15  /   На 15.02.2019   /09:00 - 16:15  / -  София:   Боянец, Боянска Река, Десислава, Иваница Данчев, Карамфил, Марини Круши, Пантелей Николов/624/

На 12.02.2019   /14:00 - 16:15  / -  София:   Ваклинец, Св.Наум /Драгалевци

На 14.02.2019   /09:45 - 16:15  / -  София:   Васка Баларева, Голяма Могила

На 13.02.2019   /14:00 - 16:15  / -  София:   Георги Георгиев-Гец, УПИ-XVII-89.1071,Кв.4

На 13.02.2019   /10:00 - 15:00  / -  София:   Йордан Радичков

На 13.02.2019   /09:15 - 16:15  / -  София:   Местност Киноцентъра

На 13.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Мусала, Цар Борис III/Девети Септ.

На 14.02.2019   /08:45 - 16:15  / -  София:   Сири Дол

На 15.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Ул.Беловодски Път

Община Връбница  

На 15.02.2019   /09:15 - 16:00  / -  Житен, Общ. Столична:   Акация/10та/, Кокиче/12та/, Крива Река/16та/, Лале/13та/, Липа/11та/, Люляк/Комсомолска/, Надежда/Юрий Гагарин/, Стубел/17та/

На 13.02.2019   /10:30 - 12:15  / -  София:   Обеля 2

Община Изгрев  

На 13.02.2019   /09:30 - 16:30  / -  София:   Акад.Методи Попов

Община Илинден  

На 12.02.2019   /09:00 - 12:15  / -  София:   Качаник, Света Троица/Вълчо Иванов/, Цар Симеон

Община Искър  

На 14.02.2019   /08:15 - 10:15  ; 14:30 - 16:30  / -  Бусманци:   004035, 0109.1425.652, 10-та, 6-Ти Май(Ул.8-ма), 736, I-649, Кв.5б, Iii-134, Кв.12, V-44, Xvi-271, Кв.26, Xxxiv-644 Кв.11, Асен Игнатов(Ул.16-та), Беговица(Ул.2-ра), Владимир Георгиев(Ул.4-та), Вучко Игнатов/Ул.23-та/, Ген.Гурко(27 И 10), Гълъбец(Ул.25-та), Д-Р Ив.Стаменов/Ул.24-та/, Детска Радост(Ул.30-та), Елин Пелин, Кирил И Методий(12 И 14), Крива Ливада(Ул.3-та), Лашова(Ул.15-та), Ловджийска(Ул.22-ра), Милин Камък(Ул.17-та), Мома Ирина (Ул.5-та), П-Л Vііі, Кв.19, Перуника(Ул.11-та), Пробуда(Ул.6-та), Просвета(Ул.1-Ва), Пчелина(Ул.20-та), Родината(Ул.21-Ва), Средно Ливаде(Ул.31-Ва), Сух Искър(Ул.13-та), Татарски Път(Ул.26 И 28), Троянски Път/18 И 19/, Циклама(Ул.7-ма), Чукура(Ул.29-та)

На 14.02.2019   /08:15 - 16:30  / -  Бусманци

На 14.02.2019   /14:30 - 16:30  / -  Казичене:   1605, 35239,6110,1433 П-Л Ix -1176 Кв.4, Xvi-1516,Кв.32, Балевица, Видните, Видрица, Гарата, Георги Бенковски, Любен Каравелов/Димитър Мут, Местн.Стопански Двор, Никола Петков/Кирил Маджаро, Околовръстен Път, Околовръстна, Пейо Яворов, Серафим Стоев, Стопански Двор, УПИ ХХХII-151, Кв.1  До Ул. 5, Фармапарк, Хан Крум/Дружба/, Христо Ботев, Цар Борис III/Дим.Благоев/

На 14.02.2019   /08:00 - 10:30  / -  Казичене:   1605, 35239,6110,1433 П-Л Ix -1176 Кв.4, XVI-1516,Кв.32, Балевица, Видните, Видрица, Гарата, Георги Бенковски, Любен Каравелов/Димитър Мут, Местн.Стопански Двор, Никола Петков/Кирил Маджаро, Околовръстен Път, Околовръстна, Пейо Яворов, Серафим Стоев, Стопански Двор, УПИ ХХХII-151, Кв.1  До Ул. 5, Хан Крум/Дружба/, Христо Ботев, Цар Борис III/Дим.Благоев/

На 14.02.2019   /08:15 - 10:15  / -  Казичене:   Фармапарк

На 14.02.2019   /08:15 - 10:15  ; 14:30 - 16:30  / -  Кривина, Общ. Столична:   Балкан/Костадин Георгиев/, Градина/3-та/

На 14.02.2019   /14:30 - 16:30  / -  София:   212-та, Абдовица, Бусманци, Бусманци, Гара Искър, Ген. Гурко, Димитър Миленков, Кв. Бусманци, Площад Елин Пелин №1, Кв.Димитър Миленков Пи Ii-415 Кв.3, Младост 3, Околовръстен Път, Поручик Неделчо Бончев/Искъ, Стопански Двор, Христофор Колумб

На 14.02.2019   /08:00 - 10:30  / -  София:   212-та, Абдовица, Бусманци, Гара Искър, Димитър Миленков, Кв.Димитър Миленков Пи II-415 Кв.3, Младост 3, Околовръстен Път, Поручик Неделчо Бончев/Искъ, Стопански Двор, Христофор Колумб

На 14.02.2019   /08:00 - 16:30  / -  София:   Бусманци

На 14.02.2019   /08:15 - 10:15  / -  София:   Бусманци, Ген. Гурко, Кв. Бусманци, Площад Елин Пелин №1

На 12.02.2019   /09:30 - 16:30  / -  София:   Дружба 1

Община Красно Село  

На 11.02.2019   /08:45 - 16:00  / -  София:   Гоце Делчев/Жк Емил Марков/, Ул.Кестенова Гора   , Червена Роза

На 12.02.2019   /08:45 - 16:00  / -  София:   Ж.К. Гоце Делчев/Жк Емил Марков/

На 13.02.2019   /08:45 - 16:00  / -  София:   Метличина Поляна/Васил Ленк

На 14.02.2019   /08:30 - 16:00  / -  София:   Цар Борис Iii/Девети Септ.

Община Кремиковци  

На 15.02.2019   /09:00 - 14:15  / -  Долни Богров:   1

На 15.02.2019   /09:00 - 14:15  / -  София:   Ботевградско Шосе/Мизия/, Долни Богров

На 14.02.2019   /09:00 - 16:15  / -  София:   Ботунец 1, Ботунец 2

На 12.02.2019   /09:00 - 16:15  / -  София:   Ботунец 1, Ботунец 2, Витиня /Ботунец 1/

На 13.02.2019   /09:00 - 14:15  / -  София:   Долни Богров, М.Герено

Община Лозенец  

На 14.02.2019   /09:30 - 15:00  / -  София:   438-ма/Братя Чакрин/Лозенец, Константин Петканов/437-ма/

На 11.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Арх.Йордан Миланов, Митрополит Кирил Видински, Цанко Церковски

На 15.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Васил Кирков, Св.Наум/Трайчо Костов/

На 13.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Добри Войников, Драган Цанков, Момин Кладенец/Антон Недялк, Папа Йоан Павел II, Сава Огнянов

На 11.02.2019   /10:00 - 15:00  / -  София:   Иван Пейчев/443-та/

На 14.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Криволак, Миджур, Цанко Церковски

На 14.02.2019   /09:45 - 15:00  / -  София:   .Ул.435  , Братя Чакрин , Йордан Бадев/436-та/, Константин Петканов/437-ма/

На 12.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Цанко Церковски

На 12.02.2019   /10:00 - 15:00  / -  София:   Чавдар Мутафов/452-ра/

Община Люлин  

На 13.02.2019   /09:30 - 12:30  ; 13:00 - 16:30  / -  София:   Ген. Михаил Савов, Люлин, Люлин 2, Царица Йоанна

На 11.02.2019   /09:30 - 11:30  / -  София:   Захари Стоянов, Люлин 3, р-н Люлин Базар Искра

На 12.02.2019   /09:30 - 16:30  / -  София:   Люлин 2

На 11.02.2019   /09:30 - 15:15  /   На 12.02.2019   /09:30 - 15:15  /   На 13.02.2019   /09:30 - 15:15  / -  София:   Люлин 2, Люлин 4, Люлин 6

На 15.02.2019   /09:30 - 15:15  / -  София:   Люлин 3, Люлин 4

На 14.02.2019   /09:30 - 15:15  / -  София:   Люлин 3, Люлин 4, Люлин 6

На 15.02.2019   /09:30 - 16:15  / -  София:   Люлин 4

На 14.02.2019   /09:30 - 16:15  / -  София:   Люлин, Люлин 1, Люлин 4, Люлин 6

На 15.02.2019   /09:30 - 16:30  / -  София:   Люлин, Люлин 1, Люлин 6

Община Младост  

На 16.02.2019   /08:45 - 16:30  / -  София:   Александър Малинов

На 12.02.2019   /08:30 - 12:30  / -  София:   Александър Малинов, Андрей Ляпчев/Универсиада/, Младост 1, Младост 1а, Младост 2

На 14.02.2019   /08:30 - 16:30  / -  София:   Борис Рангелов, Горубляне, Детелина / Горубляне, Люляк / Горубляне/, Младен Карадашев, Самоковско Шосе, Ул.42-ра/Кв.Горубляне

На 15.02.2019   /08:30 - 16:30  / -  София:   Боте Бърборков, Горубляне, Деян Попов, Искър / Горубляне, Самоковско Шосе, Шамако

На 15.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Горубляне, Гродно, Дружба 2, Искърско Шосе, Павел Красов / Горубляне, Пловдивско Шосе, Преслав / Горубляне, Самоковско Шосе, УПИ XV-2567,Kb 9, Цариградско Шосе/Тракия/

На 12.02.2019   /08:30 - 16:30  / -  София:   Горубляне, Самоковско Шосе

На 12.02.2019   /08:45 - 16:30  / -  София:   Инж.Георги Белов

На 11.02.2019   /08:15 - 16:30  /   На 12.02.2019   /08:15 - 16:30  /   На 13.02.2019   /08:15 - 16:30  /   На 14.02.2019   /08:15 - 16:30  /   На 15.02.2019   /08:15 - 16:30  / -  София:   Младост 2

На 11.02.2019   /08:30 - 16:30  / -  София:   Младост 4

На 13.02.2019   /08:30 - 16:30  /   На 14.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Самоковско Шосе

Община Нови Искър  

На 11.02.2019   /09:30 - 15:15  /   На 12.02.2019   /09:30 - 15:15  / -  Нови Искър:   Искърско Дефиле

На 13.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  София:   Кв.Локорско,Пи №589,К.Л.Б-10-7-В, Стара Планина, Стопански Двор

На 14.02.2019   /09:15 - 16:00  / -  София:   Околвръстен Път До С. Чепинци

На 13.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  Чепинци, Общ. Столична:   32-ра, Xvi-58, Кв.90, Дол, Железничарска/Реката/, Зора, Кооператор, Манастирска/Чавдарци/, Мургаш, Незабравка, Пи 160034, Радост, Ридо/Животновъд/, Светльовци/Михаил Светлов/, Ст.Планина УПИ 12-1101 Кв.113, Стара Ливада, Стара Планина/Милчо Иванов/, Стопански Двор, УПИ Xi-1101  Кв.113, Училищна, Хризантема, Чепинско Шосе, Читалищна/Тодор Пецов/

На 14.02.2019   /09:15 - 16:00  / -  Чепинци, Общ. Столична:   80409.5829.9, Ангел Илчов-Гело, Бъдеще/Добриян Недялков/, Генади Никифоров, Георги Никифоров, Гергов Кладенец, Градинарска/Недялко Кьосев/, Имот 164032 М.Доло, Кокиче, Комитин Петре/Пролет/, Манастирска/Чавдарци/, Незабравка, Отечество, Пресвета/Полет/, Простор, Свежест, Светльовци/Михаил Светлов/, Спортист, Стара Планина/Милчо Иванов/, Теменуга, Читалищна/Тодор Пецов/

На 12.02.2019   /08:30 - 16:00  / -  Чепинци, Общ. Столична:   Ангел Илчов-Гело, Георги Никифоров, Детелина, Зора, Инж.Симеон Овчаров, Искър, Лесновска, Липа, Минерален Извор, Мургаш, Напредък, Орфей/Трайко Чонев/, Пи 80409,5866,13, Пролет, Радост, Разлив, Реката/Иван Пугачов/, Стара Планина/Милчо Иванов/, Тополите/Богдан Тренин/, Хан Аспарух/19-ти Април/, Чепинско Шосе

Община Оборище  

На 13.02.2019   /09:30 - 16:15  / -  София:   Будапеща, Веслец, Екзарх Йосиф, Искър

На 14.02.2019   /09:15 - 16:30  /   На 15.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Чаталджа

Община Овча Купел  

На 13.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Бул. Цар Борис Iii

На 12.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Дъб, Жоте Илков, Златна Есен, Павел Младенов, Перла, Справедливост/Червени Ескад, Стоичко Станиславов, Траян Танев, УПИ IX-514 Кв.21

На 12.02.2019   /09:15 - 16:30  / -  София:   Жамбилица, Овча Купел 1, Планиница, Урал

На 14.02.2019   /08:45 - 16:15  / -  София:   Монтевидео/Пионерски Път/, Овча Купел, Овча Купел 1

На 15.02.2019   /09:15 - 16:15  / -  София:   Обиколна, Овча Купел, Овча Купел 2, Президент Линкълн

Община Панчарево  

На 11.02.2019   /09:00 - 14:00  / -  Герман:   Вилна Зона Кариерата, Вилна Зона Лозето, Вилна Зона Шамако

На 11.02.2019   /09:00 - 14:00  / -  София:   Околовръстен Път

Община Подуяне  

На 13.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Владимир Вазов, Сухата Река, Тодорини Кукли, Черковна/Паун Грозданов/

На 15.02.2019   /09:30 - 15:30  / -  София:   Йордан Радичков  , Петър Карапетров

На 11.02.2019   /09:00 - 15:00  / -  София:   Левски Зона Г Бл.10 Вх.Д, Левски Зона Г Бл.9 Вх.В

Община Сердика  

На 14.02.2019   /09:15 - 16:15  / -  София:   Бенковски, Владайска Река, Любен Каравелов, Оралица

На 12.02.2019   /09:30 - 16:15  / -  София:   Бенковски, Знание, Стар Кладенец, Яшарица

На 12.02.2019   /09:30 - 15:30  / -  София:   Козлодуй

На 13.02.2019   /09:30 - 16:15  / -  София:   Любен Каравелов

На 13.02.2019   /09:30 - 15:30  /   На 14.02.2019   /09:30 - 15:30  /   На 15.02.2019   /09:30 - 15:30  / -  София:   Струга

На 11.02.2019   /09:30 - 15:30  / -  София:   Христо Ботев

Община Слатина  

На 15.02.2019   /08:30 - 16:30  / -  София:   Алфред Нобел, Цветан Радославов/Лазар Ста, Шипченски Проход

На 15.02.2019   /09:00 - 15:00  / -  София:   Атанас Узунов 56, Слатина Бл.47

На 11.02.2019   /09:00 - 16:30  /   На 12.02.2019   /09:00 - 16:30  /   На 13.02.2019   /09:00 - 16:30  /   На 14.02.2019   /09:00 - 16:30  /   На 15.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Баба Тонка, Григорий Цамблак, Д-Р Иван Селимински, Иван Добровски, Княгиня Косара, Летоструй, Поп Грую, Саранци, Станислав Доспевски, Стоян Попов

На 14.02.2019   /09:00 - 15:00  / -  София:   Братован 3 Вх.Б, Попова Шапка 49

На 13.02.2019   /09:00 - 15:00  / -  София:   Велчо Атанасов 55, Димитър Софиянец 4

На 12.02.2019   /09:00 - 15:00  / -  София:   Иван Миланов 2, Погледец/Марко Добрев/ 22 Вх.Б

Община Студентски Град  

На 15.02.2019   /09:45 - 15:30  / -  София:   Нилс Бор  , Милко Борисов 9а Блок

На 12.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  София:   21 Ви Век                                      , Висарион Белински , Витоша-Вец Симеоново , Георги Златаров , Дианабад , Дървеница, Жеко Войвода, Йордан Трифонов , Кирил Попов , Малинова  Долина Кв.20, Никола Габровски, Петър Джидров , Симеоновско Шосе                 , Стефан Младенов , Христо Вакарелски

На 11.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  София:   21 Ви Век                                      , Висарион Белински , Витоша-Вец Симеоново , Георги Златаров , Дианабад , Дървеница, Жеко Войвода, Йордан Трифонов , Кирил Попов , Малинова  Долина , Никола Габровски , Петър Джидров , Симеоновско Шосе                 , Стефан Младенов , Христо Вакарелски

На 15.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  София:   21 Ви Век                                      , Висарион Белински , Витоша-Вец Симеоново , Георги Златаров , Дианабад , Йордан Трифонов , Кирил Попов , Малинова  Долина , Никола Габровски , Петър Джидров , Симеоновско Шосе                 , Стефан Младенов , Христо Вакарелски

На 13.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  София:   21 Ви Век                                      , Висарион Белински , Витоша-Вец Симеоново , Георги Златаров , Дианабад , Дървеница, Жеко Войвода, Йордан Трифонов , Кирил Попов , Малинова  Долина Кв.20, Никола Габровски, Петър Джидров , Симеоновско Шосе                 , Стефан Младенов , Христо Вакарелски

На 14.02.2019   /09:00 - 16:00  / -  София:   21 Ви Век                                      , Висарион Белински , Витоша-Вец Симеоново , Георги Златаров , Дианабад , Йордан Трифонов , Кирил Попов , Малинова  Долина Кв.20, Никола Габровски, Петър Джидров , Проф.Христо Вакарелски, Симеоновско Шосе                 , Стефан Младенов , Христо Вакарелски

На 15.02.2019   /09:00 - 16:30  / -  София:   Айдемир, Дъбница, Дървеница, Дървенишка Река, УПИ V-205а,205б

На 14.02.2019   /09:30 - 16:30  / -  София:   Студентски Град

Община Триадица  

На 16.02.2019   /08:00 - 14:15  / -  София:   Балша/Д-Р Минчо Нейчев/, България, Д-Р Стефан Сарафов, Димитър Манов

На 14.02.2019   /11:00 - 11:30  / -  София:   Ул. Флора Кънева  , Черни Връх

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА