Проект на годишен списък на граждани с доказани жилищни нужди, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2019 г.

 

С П И С Ъ К

 

НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНА ЖИЛИЩНА НУЖДА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2019г.

 

 

1. Ася Яворова Кръстанова – № ЖН-02-03/13.03.2009г.

ІII група + 17 точки– двучленно семейство

гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 464, вх. А, ет. 5

 

2. Петър Асенов Кузев- № ЖН-02-34/16.11.2011г.

IV група + 15 точки – петчленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Кестен“ № 31

 

3. Петя Сонева Митова - № 4-ЖН-02/10.07.2014г.

IV група + 12 точки – четиричленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Кестен“ № 31

 

4. Миглена Дилянова Петрова – № РНИ16-ГР94-1005/15.08.2016г.

IV група + 10 точки – двучленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Изгрев, ул. „Бачо Киро“ № 2

 

5. Иванка Панова Панова – № ЖН-02-6/11.10.2013г.

IV група + 6 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Козница“ № 23

 

6. Любомирка Райкова Ангелова – № 4-ЖН-04/08.01.2016г.

IV група + 3 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Изгрев, ул. „Вяра“ № 52

 

7. Елена Спасова Маламова – № РНИ18-ГР94-615/20.04.2018г.

III група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. „Грозданка“ № 6А

 

8. Методи Йосифов Вучков – № РНИ18-ГР94-1400/20.12.2018г.

IV група + 7 точки – седемчленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“, бл. 1Б, вх. А

 

9. Методи Иванов Методиев - № РНИ18-ГР94-1402/20.12.2018г.

IV група + 5 точки – четиричленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 5

 

10. Лало Асенов Арсов - № РНИ18-ГР94-1394/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“, бл. 2Б, вх. Б

 

11. Сашо Тодоров Симеонов - № РНИ18-ГР94-1395/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – тричленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

12. Петър Киров Пешунов - № РНИ18-ГР94-1396/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

13. Мирон Григоров Цветков - № РНИ18-ГР94-1397/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“, бл. 2Б, вх. Е

 

14. Ирина Костадинова Гецова - № РНИ18-ГР94-1398/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“, бл. 2Б, вх. Е

 

15. Илиянка Василева Младенова - № РНИ18-ГР94-1399/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – двучленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

16. Гергина Николова Георгиева - № РНИ18-ГР94-1404/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 2

 

17. Георги Петров Георгиев - № РНИ18-ГР94-1403/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – тричленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

18. Данчо Петров Данчев - № РНИ18-ГР94-1405/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – двучленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

19. Николина Георгиева Иванова - № РНИ18-ГР94-1406/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“, бл. 2Б, вх. Д

 

20. Иван Пенев Илиев - № РНИ18-ГР94-1401/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – четиричленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“, бл. 2Б, вх. Е

 

21. Васил Симеонов Нанов - № РНИ18-ГР94-1407/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

22. Запринка Велинова Нанова - № РНИ18-ГР94-1408/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – едночленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 2

 

23. Атанас Методиев Петров- № РНИ18-ГР94-1409/20.12.2018г.

IV група + 1 точки – двучленно семейство

гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Юрий Гагарин“ № 1

 

В 14 ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ – 05.03.2019г., ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СПИСЪКА ДО КМЕТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА