Предстоящо спиране на тока 28 март 2019

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.


НОВИ ИСКЪР

На 02.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Кубратово: Пи 40436.5396.719

На 02.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Кътина: 013173, 1-Ва, 41010,4483,368, 41010.4479.517, 41010.4479.530, Акация/Венко Рашков/, Акация/Венко Рашков/, Ален Мак, Балкан, Бор/Партизанска/, Брадковица, Братковица УПИ Vі-800 Кв.66, Бунтовник, Детска Песен, Дъбиците, Еделвайс/Шопски Парт.Отряд/, Езеро, Езеро/Васил Коларов/, Здравец, Здравчи Камък, Иглика, Кв.20, Климент Охридски, Кокиче/Окт.Революция/, Лале, Латинка, Летец, Локомотив, Местн.Теменуга, Местност Алула, Местност Братковица, Местност Малио Дол, Местност Манастирчето, Местност Червена Река, Миньор, Младежка/Комсомолска/, Младежка/Комсомолска/, Моста, Никола Христов, Пи 41010.4890.172, Пи 41010.4898.91, Пи № 41010.4479.98, Пи-38079, Р-Н Нови Искър, Пирамидите/Никола Желязков/, Площада, Професорска, С-У Черквата На Пирамидите, Синия Вир, Сливница, Хайдути, Христо Ботев/Георги Димитро, Христо Ботев/Георги Димитро

На 02.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Нови Искър: 41010.4901.19, Еделвайс, Кътински Път, Летец, Христо Ботев/23 Септември/, Христо Ботев/23 Септември/

На 02.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - София: Лале, Миньорска

На 02.04.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ - Кубратово: Тракийска Могила/4-Та/

На 02.04.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ - Нови Искър: Гниляне, Капина, М.Подгумер / Ограда, Местност Къпина, Муртеница

На 02.04.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ - Подгумер: 317, 57011.5520.23, Акация, Бреста, В.З.Хумни Дол,Инд.57011.5986.8, Вилна Зона Подгумер, Вилна Зона Хумни Дол, Враняк, Върбите/Трайко Иванов/, Зора/Партизанска/, Изгрев/Петър Георгиев/, Къси Дол/Никола Владимиров/, Лилячето, Люляк/Комсомолска/, Младост, Мургаш, Св.Димитър/Борис Марков/, Стара Планина/Л.Панчев/, Татар Махала/Веселин Младен, Ул.Люляче УПИ Хvііі, Кв.23

На 02.04.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ - София: Брезите

На 05.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Нови Искър: 00357.5345.1033, В.З. Подгумер, Връх Могилата, Жълтурче, Кестен, Кокиче, Курило, Ласка, Местност Бялата Могила, Местност Къпина, Мимоза, Св.Св.Кирил И Методий, Тодорини Кукли

На 05.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Подгумер: В.З. Подгумер Пи №159, Вилна Зона Подгумер, Кирил И Методий, П/Л64 № 7

На 05.04.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - София: Вз.Ласка УПИ 13/122

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА