Окончателен годишен списък на граждани с доказани жилищни нужди, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2019 г

 

Документът може да се види - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА