Обявяване на Заповеди за право на прокарване и сервитут

 

При условията на чл. 61, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс обявяваме следните заповеди, издадени във връзка с  Парцеларен план за инженерна инфраструктура – трасета и тласкател, събирателен колектор и съпътстващи съоръжения, преминаващи през землищата на кв. Бенковски, с. Кубратово, с. Световрачане, с. Негован  и с. Чепинци, одобрен с Решение №209 по Протокол №64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет:

 

1.      Заповед № РНИ18-РД09-361/06.12.2018г.

2.      Заповед № РНИ18-РД09-340/28.11.2018г.

3.      Заповед № РНИ18-РД09-345/28.11.2018г.

4.      Заповед № РНИ18-РД09-363/06.12.2018г.

5.      Заповед № РНИ18-РД09-366/06.12.2018г.

6.      Заповед № РНИ18-РД09-370/06.12.2018г.

7.      Заповед № РНИ18-РД09-371/06.12.2018г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА