Стартира кандидатстването с проекти по Програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2019!

 

Стартира кандидатстването с проекти по Програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2019!

Програмата е насочена към обновяване на междублоковите или други публични пространства - общинска собственост, с активното участие на гражданите, като създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих.

В Програмата могат да участват всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.00 часа на 20 юни 2019 г. Документите се подават в деловодството на районната администрация.

С гордост мога да заявя, че нашият район "Нови Искър" всяка година е сред водещите по брой спечелени проекти по тази програма за Столична община.

Допълнителни подробности, както и документацията по този проект, може да намерите тук 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА