ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: Обект „Изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв.Курило и кв.Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”- СО

 

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

 

Обект „Изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв.Курило и кв.Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”- СО:

ПОДОБЕКТ-1:        „ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина" - смесен канал кл.112  и Гл. вод. кл.II(н.з.Славовци –Кумарица); водопроводен клон кл.76 по ул. „Беласица“-смесен канал кл.117 и съпътстващ водопровод, по ул. „Бреза“ – смесен канал кл.118 до о.т.54 и съпътстващ водопровод кл.68 до о.т.54 и по ул. „Гина Кунчева“- смесен канал кл.119 и Гл.вод. кл. II  кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър";

ПОДОБЕКТ-2:        „ВиК мрежа по ул. ,,Дядо Стоил" - битов канал кл.208  и съпътстващ водопровод кл.169; ул. "Поп Боне Найденов" - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V;  ул. ,,Деко Бeбев" - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165, кл.162, кл.172, и ул. ,,Люляк"­ битов канал кл.207 до о.т.993 и съпътстващ водопровод, кв. ,Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър";

ПОДОБЕКТ-3:        „Главен канализационен клон I по ул. ,,Свети Иван Рилски" и по ул. „Брезова гора", кв. ,Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър";

Обява - тук,информация по чл. 4, ал. 3 - тук
, уведомление - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА