"ПУП-План за регулация и застроявяне ня ПИ с идентификатор 21662.4802.42, м. "Чекарица", землище на с. Доброславци, район "Нови Искър" - СО за изграждане на еднофамилна къща" да бъде обявено с дата: 28.05.2019 г.

 

"ПУП-План за регулация и застроявяне ня ПИ с идентификатор 21662.4802.42, м. "Чекарица", землище на с. Доброславци, район "Нови Искър" - СО за изграждане на еднофамилна къща" да бъде обявено с дата: 28.05.2019г. - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА