Преустройство на част от индустриална сграда за разширение на производствена дейност на живи органични подправки, ползвани в хранитерно-вкусовата промишленост за индустриално производство на органични храни" с местоположение: част от сграда с ...

 

Преустройство на част от индустриална сграда за разширение на производствена дейност на живи органични подправки, ползвани в хранитерно-вкусовата промишленост за индустриално производство на органични храни" с местоположение: част от сграда с ЕКАТТЕ 29430.4715.1.1, с. Житен, район "Нови Искър", Столична община - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА