Спиране на тока

 

Община НОВИ ИСКЪР

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - -Войнеговци: 11884.5588.83 , 538 , 577 , В.З Воинеговци Кл. В Стб , В.З. Войнеговци Клон В Ст.87,Клон В Ст.35,Клон В Ст.81,Клон В Ст.44,Клон Е Ст.25,Клон В Ст.119,Клон В Ст.78,Клон В Ст.112,Клон В Ст.95,Упи Ххv-518,Клон В Ст.141,Клон Е Ст.33,Клон В Ст.124,Клон В Ст.99,Клон В Ст.146,Клон В Ст.115,Клон Е Ст.24,Клон В Ст.109,Клон В Ст.15,Клон В Ст.130,Клон В Ст.75,Клон Е Ст.26,Клон Е Ст.29,Клон В Ст.54,Клон В Ст.73,Клон В Ст.151,Клон В Ст.31,Клон В Ст.147,Клон В Ст.70,Клон В Ст.118,Клон В Ст.50,Клон В Ст.101,Клон В Ст.65,Клон В Ст.77,Клон В Ст.71,Клон Е Ст.41,Клон В Ст.21,Клон В Ст.52,Клон В Ст.84,Клон В Ст.36,Клон В Ст.33,Клон В Ст.67,Клон В Ст.129,Клон В Ст.98,Клон В Ст.51,Клон В Ст.53,Клон Е Ст.43,Клон В Ст.125,Клон Е Ст.28,Клон В,Клон В Ст.34,Клон В Ст.131,Клон В Ст.74,Пи №588 Стълб В 112,Клон В Ст.47,Вила,Къща,Клон Е Ст.47,Клон Е Ст.45,Клон В Ст.126,Клон В Ст.123,Клон В Ст.64,Клон В Ст.79,Клон В Ст.49,Клон В Ст.85,Пи 297,Клон В Ст.116,Клон В Ст.92,Клон В Ст.143,Клон В Ст.122,Клон В Ст.86,Клон В Ст.146,Клон Е Ст.37,Клон В Ст.105,Клон В Ст.149,Клон В Ст.32,Клон В Ст.83,Клон Е Ст.44,Клон В Ст.63,Клон В Ст.145,Клон В Ст.150,Клон Е Ст.31,Клон Е Ст.36,Клон В Ст.117,Клон В Ст.48,Клон В Ст.148,Клон В Ст.132,Клон В Ст.120,Клон В Ст.22,Клон В Ст.121,Клон Е Ст.27,Клон Е Ст.30,Клон В Ст.91,999 В.З. Русия,Клон В Ст.94,Клон В Ст.82,Кл.В С/У Ст.68,Клон В Ст.152,Клон Е Ст.32,Клон В Ст.,Клон В Ст.104,Клон В Ст.72,Клон В Ст.108, Горска Поляна/Септември/ Стълб 117, Имот 526, Магарански Ливади 11884, Местн.Магарински Ливади , Местност Пясъчна Кариера , Пи 11884.5957.31 , Пи 11884.9557.35.125 , Пи 2 Кв.Б-14-6 -Б Стълб 133 , Пи312 И312, Стара Планина/Венче Найдено 10, Упи I-406 Кв.16

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - -Нови Искър: М.Средни Рид Пл 12 , Местн.Вонеговци Пл.13, С.Войняговци, М.Средни Рид , Св.Св.Кирил И Методий Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - -София: В.З. Войняговци Пи 11884.5957.39 , В.З. Войняговци Пи №11884.5963.1

На 25.07.2019 г. /10:00 - 11:15 ч./ - -Негован: 51250.5639.117 , Белите Брези/Шавара/ 21,6,10,11,14,3,13а,8,23,4,21а,12,7,16,5,2,15, Борис Найденов 1,5,7,9,4,11, Васил Левски/Атанас Алексан 6,3,10,15,8,7а,11,14,5а,12,7,2,13,5,4,16,Строителство,1, Врачанска 13,5,9,3,14,8,7,10б,11,2,10,С/У 13,15,1,4,6, Лесопарк 4а,1,9,3,7,2а,5, Лъката 6,3,2,8,Трафопост,1,4,5, Стоян Тодоров 5, Ул.Тинтява 32 32, Цар Симеон/Комунист/ 12,15,10,17,19

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА