Предстояща обработка на зелените площи срещу бълхи

 

На 25.07.2019 г. при благоприятни метеорологични условия ще се извърши обработка срещу бълхи на територията на градините, парковете и междублоковите пространства в район „Нови Искър – СО“. Третираните терени ще се обозначат от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат и карантинен период.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА