Писмо от БАБХ за мерки за борба с болестта "Свинска чума"

 

  1. В районна администрация Нови Искър е постъпили писмо с Наш вх. № РНИ19-ДИ04-116/01.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за предприетите мерки при проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централна епизоотичен съвет с председател вицепремиера г-н Томислав Дончев и взетите на него решения следва да:

Е необходимо в 20 км зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждане на свине в обекти тип „заден двор“. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на други области в страната.

Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за южна България – 02.08.2019 г. След изтичане на гореописания срок се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните съгласно разпоредбите на чл. 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

2. Съгласно решение № 91-726 от 29.07.2019 г. на министъра на земеделитето, храните и горите за предприети мерки от проведено заседание на Централен епизоотичен съвет с представител вицеприемиера Томислав Дончев и писмо с №785 от 30.07.2019 г.на директора на Областната дирекция по безопасност на храните  (ОДБХ ) София област за населените места от ОДБХ София град, които попадат в двадесет километровата зона на индустриална свинеферма „Цема“ ЕООД, находяща се в землището на гр. Петърч, общ. Костинброд, Софийска област. В тази връзка Ви молим да уведомите всички стопани, които отглеждат свине Уведомяваме Ви, че на територията на ОДБХ София област функционира животновъден обект – индустриална свинеферма, с рег. № 2234-0162, собственост на „Цема“ ЕООД, находяща се в землището на с. Петърч, община Костинброд.  В двадесет километрова зона на индустриална свинеферма „Цема“ ЕООД попадат следните населени места на територията на ОДБХ София-град:

с. Балша

с. Доброславци

с.Мрамор

с. Волуяк

с.Мировяне

с. Кътина

с. Голяновци

с. Житен

кв. Обеля

кв. Банкя

кв.Иваняне

с. Мало Бучино


ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПИСМОТО ОТ БАБХ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ТУК!


ПИСМО ОТ РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" С ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

 

 

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА