ИПРЗ - ПЛАН за РЕГУЛАЦИЯ и ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ I – параклис; УПИ II – за сладови и обслужващи дейности от кв. 50, УПИ I - за сладови и обслужващи дейности от кв. 51, изменение на план за улична регулация, предвиждащ заличаване на улица от о.т. 217 до ...

 

ИПРЗ - ПЛАН за РЕГУЛАЦИЯ и ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ I – параклис; УПИ II – за сладови и обслужващи дейности от кв. 50, УПИ I - за сладови и обслужващи дейности от кв. 51, изменение на план за улична регулация, предвиждащ заличаване на улица от о.т. 217 до о.т. 218, о.т. 216 - о.т. 217 – о.т. 219 и проектиране на нова улица от о.т. 220 – о.т. 220а – о.т. 220б – о.т. 214в – о.т. 214б – о.т. 214а, местн. село Негован, р-н Нови Искър - СО  - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА