|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

З А П О В Е Д № РНИ19-РД09-268/03.9.2019 г. - Места за обявяване на избирателните списъци в Район „Нови Искър”

 

Пълният текст на Заповед № РНИ19-РД09-268/03.9.2019 г. за определяне места за обявяване на избирателните списъци в Район „Нови Искър”, може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА