|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г.

 

Пълният текст на З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА