|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г.

 

Пълният текст на З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. - "З А Б Р А Н Я В А М: Провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията.", може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА