|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 27.10.2019 г.

 

Пълният текст на документ "МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 27.10.2019 г." - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА