|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

Разяснителна кампания на ЦИК за местни избори 2019

 

  1. Видеоклипове на централна избирателна комисия
  2. Банери на централна избирателна комисия

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА