Предстоящ ремонт - подмяната на уличен водопровод

 

Предстоящ ремонт - подмяната на уличен водопровод по ул. „Кокиче“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Циклама“, по ул. „Тодорини кукли“ от ул. „Кокиче“ до „Тодорини кукли“ № 4, по ул. „Мимоза“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Мимоза“ № 3, по ул. „Кестен“ от ул. „Циклама“ до ул. „Искърско дефиле“ и по ул. „Циклама“ от ул. „Кокиче“ до „Кестен“, кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“ – СО.

Проектът се състои в подмяна на амортизиран водопровод.   Подмяната на посочения водопровод ще спомогне за незабавното подобряване на водоснабдяването в района и намаляване на възникващите в бъдеще аварии
 Обявление водопровод

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА