|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Съобщение за обучение СИК район Нови Искър

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121/ХХХI-МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg
 
ДО изх. № РНИ19-ИЗ10-53/01.10.2019 г.
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
Партия „ГЕРБ”,
Коалиция „БСП за България”,
Партия „ДПС”,
Коалиция „Патриотичен фронт”,
Партия „ВОЛЯ”
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2019 г. /понеделник/ от 18.30 часа в салона на читалище „Христо Ботев“, находящо се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле“ № 277, ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии за район „Нови Искър” от представители на Общинската избирателна комисия Столична във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г.
 
ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”:........./П/.........
За Кмет
Зам.-кмет: ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА Съгласно Заповед № РНИ19-РД09-308/20.09.2019 г.
На кмета на район „Нови Искър“
 

ХАРТА НА КЛИЕНТА