Ученически игри 2019/2020г.

 

                                                            Ученически игри 2019/2020г.

 
На 16.10.2019 г. стартира районното първенство от Ученически спортни
игри 2019/2020г. с  участието на седем училища от район „Нови Искър“-СО:
170 СУ „Васил Левски“, 172 Об.У “Христо Ботев“, 171 ОУ“Стоил Попов“, 179
ОУ „Васил Левски“, 177 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, 176 Об.У “Св. Св.
Кирил и Методий“,  160 ОУ “Кирил и Методий“. Игрите ще се проведат по
график.
 
 
                                                 ГРАФИК УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2019/2020г.

ДАТА

 

ВИД СПОРТ

МЯСТО

ПОЛ

НАЧ.ЧАС

16.10.2019г.

 

 

футбол

Сп.площадка кв.Курило

момчета

10.30ч.

19.11.2019г.

 

 

хандбал

Спортна зала

176 Об.У

“Св.св.Кирил и Методий“

момичета

 

момчета

13.00ч.

20.11.2019г.

 

 

баскетбол

172 Об.У

“Христо Ботев“

момчета

10.30ч.

26.11.2019г.

 

 

баскетбол

172 Об.У“Христо Ботев“

момичета

10.30ч.

02.12.2019г.

 

 

шахмат

176 Об.У

“Св.св.Кирил и Методий“

смесен

9.00ч.

18.12.2019г.

 

 

тенис на маса

Спортна зала

176 Об.У

“Св.св.Кирил и Методий“

момичета

момчета

10.00ч.

16.01.2019г.

 

 

волейбол

Спортна зала

176 Об.У

“Св.св.Кирил и Методий“

момичета

момчета

10.00ч.

21.01.2020г.

 

 

бадминтон

     

         170 СУ“Васил Левски“

момичета

момчета

9.00ч.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА