Възстановява се дейността на Изнесено работно място (ИРМ) на Агенция по геодезия, картография и кадастър в администрацията на район "Нови Искър" - Столична община

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от днес 16.10.2019 г. се възстановява дейността на Изнесено работно място (ИРМ) на Агенция по геодезия, картография и кадастър в администрацията на район "Нови Искър" - Столична община.

В ИРМ на АГКК могат да бъдат подавани заявления за издаване на скици на недвижими имоти и сгради, както и заявления за попълване и промяна на кадастралната карта за територията на район „Нови Искър“ –СО.

Изнесеният офис на АГКК ще приема заявления в деловодството на районната администрация всеки делничен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА