Днес 16.10.2019г. се проведе състезанието по футбол от Ученически игри 2019/2020г

 

Днес 16.10.2019г. се проведе състезанието по футбол от Ученически игри
2019/2020г., в което се включиха всичките седем училища от територията
на район "Нови Искър".
класиране:

 
1-во място 179 ОУ "Васил Левски"
2-ро място 170 СУ "Васил Левски"
3-то място 160 Об.У "Кирил и Методий"
4-то място 176 Об.У "Св.Св.Кирил и Методий"
 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА