Заповед за обществено обсъждане на проект за ПУП-ПРЗ на м. "Баклата", с. Войнеговци

 

Заповед за обществено обсъждане на проект за ПУП-ПРЗ на м. "Баклата", с. Войнеговци :
 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА